Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí  z prodeje nemovitostí nebo jejich směn. Netýká se bezúplatných převodů, jako je dědictví nebo darování (výjimkou je „vzájemné darování“). Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Úplatný převod nemovitosti je od daně osvobozený, když se jedná o:

  • první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat
  • první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat
  • převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta ze základu daně. Základem daně je cena nemovitosti. Vycházet lze z kupní ceny, nebo ze směrné hodnoty – což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad. Daň se vypočte z vyšší z nich. Platí přitom, že pro účely výpočtu daně se nevychází z celé směrné (čili místně obvyklé) ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 procent. 

Kdyby vám porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou nevyhovovalo, můžete kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem. Musíte o to ale finanční úřad požádat a znalecký posudek dodat. Do kalkulace se zahrne sedmdesát pět procent odhadní ceny. Daň zaplatíte z této částky, nebo ceny kupní – podle toho, která bude vyšší. Náklady na znalecký posudek si můžete odečíst od základu daně.

Daňové přiznání je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do KN. Daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

 

 

Najdi domov

Zadejte město nebo ulici:

Jitka Kubíčková tel. 773 584 754