Daň z nemovitosti 2018

Daň z nemovitých věcí se na rozdíl od jiných daní přiznává a platí předem. Čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 je do středy 31. ledna. Povinnost se týká každého, kdo v roce 2017 nabyl do vlastnictví nemovitost; nezáleží, jestli koupí nebo darem. A také každého, kdo výrazněji měnil parametry nemovitosti vlastněné už dřív.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v KN, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby) a jednotky (byty nebo nebytové prostory).

V roce 2018 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2018. Uživatel pozemku se stává poplatníkem daně místo vlastníka v případě, že vlastník není známý.

Jestli jste nemovitost získali do vlastnictví a přiznali už dřív, daňové přiznání znovu nepodáváte. Daňové přiznání se ve většině případů podává pouze jednou, pak už se daň z nemovitých věcí „pouze“ každoročně platí do konce května.

Daňové přiznání se odevzdává místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

 

 

 

 

Najdi domov

Zadejte město nebo ulici:

Jitka Kubíčková 773 584 754