Daň z nemovitosti 2017

Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2017 je třeba podat už do konce ledna 2017. Čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017 je do  31. ledna. Povinnost se týká každého, kdo v roce 2016 získal do vlastnictví nemovitost; nezáleží, jestli jste ji koupili nebo dostali.

Daň z nemovitosti zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (tedy budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory).

V roce 2017 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2017. Uživatel pozemku je (místo vlastníka) poplatníkem daně v případě, že vlastník není známý.

Jestli jste nemovitost nabyli (a daňové přiznání podali) už v některém z předešlých let, znovu se přiznávat nemusíte. Daňové přiznání se ve většině případů podává pouze jednou, pak už se daň z nemovitých věcí „pouze“ každoročně platí do konce května.

 

Najdi domov

Zadejte město nebo ulici:

Jitka Kubíčková 773 584 754